فنی مهندسی رایا

مشاورهملاقات با ما

ما راه حلی برای
هر کسب و کار شما هستیم

ما در رایا اعتقاد داریم قبل از اینکه حتی نیازی باشد تا کاری انجام شود شما باید با محیط و فضای حاکم بر دیجیتال مارکتینگ آشنا شوید و بدانید که هدف شما از حضور در این دنیای شگفت انگیز چیست؟ و بعد از پیدا کردن هدف در مراحل بعدی به مراتب آماده تر می شود تا درک بهتری از این سرزمین عجیب داشت و ما در تیم فنی رایا آماده هستیم تا رایا را به شما نشان دهیم.

وقت ملاقات خود را برنامه ریزی کنید

  دارای اعضای تیم با تجربه

  شادی کاظمی

  مشاور بازرگانی

  رضا رحیمی

  مشاور ارشد

  فاطمه رضایی

  مشاور مالی

  علی کاظمی

  مشاور بازرگانی

  محسن حیدری

  مشاور فناوری اطلاعات

  الهام حمیدی

  مشاور ارشد

  علی رضایی

  دستیار کارگردان

  مهدی محمدی

  مدیر تجاری

  شادی محمدی

  مشاور بازرگانی